Логосвіт

RSS Syndication

Обліково-статистична категорія

kniga139_2Обліково-статистична категорія

включає такий перелік документів :

Витяги (копії) з протоколів психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) на кожну дитину (07 – 09).

Книга обліку дітей (07-01).

Список дітей групи.

Картка мовленнєвого розвитку кожної дитини (07 – 02).

Індивідуальна картка розвитку дитини (07 – 03).

Графік роботи, затверджений керівником (07 – 11).

Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи (07 – 04):

Частина 1. Частина 2.

Календарний план (07 – 05).

План індивідуальної роботи (07 – 06).

План занять (конспекти занять) у підгрупах (07-07).

Журнал відвідування дітьми логопедичних занять.

Книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми (для вчителів-логопедів) (07-08).

Книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми (для вчителів-дефектологів) (07-08).

Книга взаємозв’язку між спеціалістом і вихователями групи (07–10).

Зошит взаємозв’язку з батьками.

Журнал обліку логопедичних консультацій.

Паспорт логопедичного кабінету (картотека дидактичного матеріалу – 07-12); картотека методичних розробок –(07 – 13);

Картотека методичної та художньої літератури – (07-14);

Картотека аудіо записів – (07-15).

План самоосвіти вчителя-логопеда (щоденник з підвищення професійного рівня – (07-17);

Робочий зошит педагога – (07-18).

План взаємодії вчителя-логопеда з учасниками корекційно-педагогічного процесу.

Звіт вчителя-логопеда (вчителя-дефектолога) за навчальний рік.

Журнал обліку обстеження дітей лікарями (невролог, психіатр тощо) – (07-16).

Картка стану здоров’я дитини