Логосвіт

RSS Syndication

II засідання міжрайонного МО вчителів-логопедів Тернівського, Покровського та Саксаганського районів

      22 березня 2017 року, на базі КЗ «НВК № 278», відбулося друге засідання міжрайонного МО вчителів-логопедів Тернівського, Покровського та Саксаганського районів на тему «Порушення вимови сонорних звуків у дітей дошкільного віку».
На засіданні були присутні 18 слухачів.
Засідання відкрила куратор-методист Саксаганського району Федоренко Т. А., яка проінформувала вчителів-логопедів про створення в місті бази даних атестаційних матеріалів.
Керівник МО Остапішина Л. Г. оголосила тему та план роботи засідання.
      Вихователь – методист закладу Сарапіна І. А. ознайомила присутніх зі специфікою та напрямками роботи закладу.
      Інформаційну частину засідання з історії логопедії у вигляді слайд-шоу та педагогічний ринг провела вчитель-дефектолог КЗ «НВК № 278» Карчевська Т. В.

      Вчитель-логопед закладу Любушкіна Л. В. запросила присутніх у свою майстерню досвіду та поділилася інформацією з ефективності застосування міогімнастики у дітей з аномаліями органів артикуляції під час підготовчої роботи з постановки сонорних звуків.
      Традиційні та інноваційні методи та прийоми постановки вібрантів [р] та [р]` представила слухачам вчитель – логопед закладу Паламарчук Ю. В.
Майстер-клас з автоматизації сонорних звуків у вигляді інтерактивних ігор провела вчитель-логопед Братченко О. С.

      Педагогічний проект «Транспорт» на основі розвитку дрібної моторики з використанням воскотерапії у вигляді мультипрезентації «Трактор ДИР-ДИР» представила вчитель-логопед Михайлова Н. Л.

       В аукціоні нетрадиційних методів постановки звуків прийняли активну участь Сенченко Т. М. /ККДНЗ № 280/, Бурдієнко В. О /ККДНЗ № 263/, Жуковська О. П. /ККДНЗ № 145/, Мартинець С. В. /ККДНЗ № 263/, Теремецька Н. В. /ККДНЗ № 81/, Остапішина Л. Г. /ККДНЗ № 60/.
     Керівник МО Остапішина Л. Г. підвела підсумки засідання та подякувала спеціалістам КЗ «НВК № 278» за високий рівень проведення засідання та цікаві прийоми подачі матеріалу.

       Методичні рекомендації:

1. Вчителям-логопедам освітньо – виховну роботу проводити відповідно до чинного законодавства, згідно з рішенням педагогічних рад за програмами з різних нозологій.
2. Узагальнювати та впроваджувати в практику роботи вчителів-логопедів інноваційні та авторські методи усунення вад вимови сонорних звуків, що сприятиме підвищенню якості корекційної роботи з дітьми-логопатами, а, в подальшому, їхній успішній соціалізації.
3. У процесі усунення недоліків вимови сонорних звуків дотримуватися суворої послідовності етапів логопедичної роботи: розвитку слухової уваги та фонематичного сприймання звуку, що формується – артикуляційної гімнастики – постановки – автоматизації – диференціації звуку, що формується чи змішується у вимові.
4. На етапі постановки звуку широко використовувати опору на збережені аналізатори, що полегшує відтворення потрібної артикуляції за взірцем та контроль за нею.
5. Автоматизацію поставленого звуку здійснювати у суворій загальновідомій послідовності.
6. Враховуючі вищесказане, здійснювати поступове ускладнення лексичного матеріалу, перехід від простих видів мовленнєвої діяльності до більш складних.
7. Заняття з формування правильної вимови проводити систематично, не рідше 3 рази на тиждень.
8. З перших занять з автоматизації звуку до повного завершення роботи над кожною фонемою широко використовувати для промовляння наочний матеріал.
9. Залучати у корекційний процес з нормалізації звуковимови вихователів спеціальних груп, музичних керівників та батьків дітей.
10. Підтримувати тісний зв’язок з ортодонтом з метою досягнення більш якісних результатів корекції, використання міогімнастики у поєднанні з традиційною артикуляційною гімнастикою.

Матеріали МО:

Iсторiя логопедii Карчевська Т.В.
Миогимнастика Любушкина Л.В.
Постановка Р Паламарчук Ю.В.
Сонорные Братченко О.С.
Iнтерактивна гра Л Братченко О.С.
Iнтерактивна гра Р Братченко О.С.
Порушення вимови Р Л Карчевська Т.В.
Порушення вимови звука Л таблиця
Порушення вимови звука Р таблиця