Логосвіт

ІІ засідання МО вчителів – логопедів та вчителів – дефектологів

     11.12.2018 р. на базі КЗ «ДНЗ № 224 КТ» КМР відбулося ІІ засідання  районного МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів дошкільних установ Покровського  району на тему «Корекційні технології у сучасній дошкільній освіті».

  У засіданні прийняли участь 33 слухачі.

      У вступній частині засідання   керівник районного методичного об’єднання, вчитель-логопед КЗ «ДНЗ № 60 КТ» КМР,  Остапішина Лариса Григорівна,  виступила з питання «Роль сучасних педагогічних технологій у реалізації державних стандартів дошкільної освіти».

   Доповідач поновила в пам’яті слухачів існуючі інноваційні корекційні технології, які педагогічні колективи ДНЗ інтенсивно впроваджують в роботу. Наголосила на тому, що основне завдання педагогів дошкільного закладу – обрати такі методи та форми організації роботи з дітьми, що оптимально відповідають поставленій меті соціалізації особистості та спрямовані на реалізацію державних стандартів дошкільної освіти.
Принципово важливою стороною педагогічної технології є позиція дитини у виховно-освітньому процесі, ставлення до дитини з боку дорослих. Дорослий у спілкуванні з дітьми дотримується положення: «Не поруч, не над, а разом!». Його мета – сприяти становленню дитини як особистості.

      З презентацією «Використання окремих терапевтичних технологій арт-педагогіки у роботі з дітьми з особливими потребами» та показом відеофрагменту заняття виступила вчитель-дефектолог КЗ «ДНЗ (Я-С) № 224 КТ» КМР Антонюк Наталя Євгеніївна.

     Доповідач продемонструвала слухачам, як творча діяльність дає можливість спостерігати за дитиною в процесі спонтанної творчості, наблизитися до розуміння її інтересів, цінностей, відчути її неповторність та унікальність. Тут виховний, розвивальний, діагностичний і корекційний процеси протікають водночас завдяки захоплюючій спонтанній діяльності, в результаті якої налагоджуються емоційні, довірливі комунікативні контакти між дорослим та дитиною, пізнаються закони ефективної соціальної взаємодії.

   Забезпечуючи динамічну систему взаємодії між дитиною, продуктом її образотворчої діяльності і дорослим та маючи міждисциплінарний характер, арт-терапія (паперопластика, пластилінографія) здатна не лише здійснити терапевтичний чи корекційний вплив на психічний та фізичний стан дитини, а й реалізувати основні функції освіти: виховну, розвивальну, діагностичну, корекційну, соціалізуючи, психогігієнічну тощо. Таким чином наша колега довела, що арт-педагогіка є  інноваційною, здоров’язберігаючою технологією особистісно орієнтованого навчання та виховання.

    «Пісочну анімацію в пізнавальній діяльності дітей» представила доповідач  Петрова Наталя Володимирівна, вчитель-дефектолог КЗ «ДНЗ (Я-С) № 175 КТ» КМР.

     Вона розповіла про позитивний вплив піскотерапії на дітей з особливими потребами: гіперактивних пісок урівноважує, скутих розслаблює, тривожних заспокоює, агресивних втихомирює.

У процесі використання цієї методики  педагог ставить перед собою завдання:

 • знайомити дітей з нетрадиційним напрямком образотворчого мистецтва-малювання піском;
 • розвивати уміння передавати форму, будову предмета і його частин, правильні пропорції частин, використовуючи різні відтінки світла і тіні;
 • вчити створювати пісочні картини, враховуючи ритм, симетрію;
 • розвивати композиційні уміння при зображенні груп предметів або сюжету;
 • вправляти пальці і кисть руки;
 • розвивати художньо-естетичний смак;
 • підтримувати та створювати умови для розвитку творчого потенціалу;
 • сприяти розвитку взаємозв’язку між півкулями головного мозку;
 • розвивати саморегуляцію емоційних реакцій;
 • удосконалювати комунікативні навички, розвивати спільну діяльність дітей;
 • виховувати навички співпраці.

     Пісочна терапія – це унікальна можливість досліджувати внутрішній світ дитини. Пісочна анімація допомагає проявити малюку креативність і фантазію,  стимулювати його тактильну систему.

    За допомогою саме пісочної терапії можна досягти гармонізації розвитку мовленнєвої активності дитини та емоційного стану.

     Наступну частину засідання відкрила вчитель-дефектолог КЗ «ДНЗ (Я-С) № 60 КТ» КМР Грибенко Наталя Миколаївна відеопрезентацією «Використання ІКТ у мнемотехнічних методиках».

        Наталя Миколаївна поділилася досвідом використання мнемотаблиць у процесі розучування віршів. Адже використання опорних малюнків перетворює заняття в гру. І на цьому етапі дефектолог підключає ІКТ, з допомогою яких матеріал подається в інтерактивній формі, що дозволяє оптимізувати та індивідуалізувати процес навчання, підвищити мотивацію дітей.

   Найчастіше використовується вивчення віршів за допомогою асоціативних та анімаційних малюнків, виконаних у програмі Power Point.

   Живі мнемотаблиці – це своєрідний зоровий план, що допомагає дітям послідовно розповідати вірш, зберігаючи лексико-граматичне наповнення. Використання озвучених, анімаційних мнемотаблиць полегшує і прискорює процес запам’ятовування і засвоєння текстів, формує прийоми роботи з пам’яттю. У процесі такої діяльності працюють і слухові, і зорові аналізатори, що, безумовно, підсилює корекційний ефект  використаної технологічної методики.

   Використання ІКТ у мнемотехнічних методиках, як спільного функціонального механізму для поліпшення ефективності засвоєння нової інформації, є доречним та виправданим, оскільки:

– анімаційне моделювання допомагає дітям із особливими потребами оволодіти зв’язним мовленням, оскільки використання символів, піктограм, замінників, схем полегшує процес запам’ятовування;

– прийоми мнемотехніки задіюють природні механізми пам’яті мозку і дозволяють повністю контролювати процес запам’ятовування, збереження і відтворення інформації;

– збільшується обсяг пам’яті і, в цілому, розвивається розумова діяльність дітей;

– підвищується  мотивація дітей до навчання.

       Аудиторії було запропоновано цікаву форму роботи з паперопластики «Прикрась новорічну іграшку».

  Куліш Наталія Іванівна, методист КЗ «Інноваційно-методичного центру» КМР, обґрунтувала слухачам МО актуальність питання використання арт-педагогіки у роботі з дітьми з особливими потребами, навела приклади вдалих досвідів роботи з цього питання у закладах міста. Дала гідну оцінку представленим досвідам роботи спеціалістів, що атестуються у 2018-2019 н. р. та відповіла на численні питання слухачів МО що до набору дітей у спеціальні групи для дітей з особливими потребами на новий навчальний рік.

   На згадку про проведений захід кожний слухач МО отримав  подарунок з новорічним побажанням.

РЕКОМЕНДАЦІЇ МО:

      Удосконалювати систему корекційної роботи, як важливого чинника процесу соціалізації дітей з особливими потребами, шляхом впровадження освітніх психолого-педагогічних технологій.

    Обирати та впроваджувати методи та форми організації роботи з дітьми, інноваційні педагогічні технології, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особистості.
Проводити просвітницьку роботу серед батьків з метою ознайомлення із сучасними корекційними технологіями.

      Узагальнити та систематизувати представлений досвід роботи з метою надання методичної допомоги молодим спеціалістам району та міста.

 

І засідання районного МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів

16.10.2018 р. на базі КЗ «ДНЗ № 60 КТ» КМР відбулося І засідання  районного МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів дошкільних установ Покровського  району на тему «Систематизація новітніх педагогічних стратегій та технологій соціалізації у діяльності корекційних педагогів».

У засіданні прийняли участь 14 слухачів.

У порядку денному було розглянуто наступні питання :

 • «Ознайомлення слухачів  з планом роботи  МО на 2018-2019  навчальний рік» /доповідач керівник районного методичного об’єднання, вчитель-логопед КЗ «ДНЗ № 60 КТ» КМР Остапішина Лариса Григорівна /,

 

 • «Окреслення напрямків роботи щодо впровадження в життя ІV підсумкового етапу програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» в аспекті екологічного виховання /доповідачСенченко Тетяна Миколаївна, вчитель-логопед КЗ «ДНЗ (Я-С)КТ№ 280 КТ» КМР /,

 

 • «Ознайомлення слухачів МО з  «Положенням про інклюзивно-ресурсний центр», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 12 липня 2017 р. № 545», яке визначає порядок утворення, основні засади діяльності, а також правовий статус інклюзивно-ресурсного центру /доповідач  Остапішина Л. Г./

      Інклюзивний ресурсний центр (КУ «КІРЦ №1»КМР)  створено на базі психолого-медико-педагогічної консультації у місті Кривий Ріг. Новостворений ІРЦ надаватиме методичну, інформаційну, консультаційну підтримку батькам дітей з особливими потребами та педагогам, які працюють із цими дітьми, а також відстоювати права цих дітей та їхніх батьків. У своїй діяльності керується спільними з іншими центрами цінностями та переконаннями, а саме:

 • Усі діти можуть навчатись різними способами та в різному темпі.
 • Усі діти мають індивідуальні здібності та потреби.
 • Отримання якісної освіти всіма дітьми – це право кожної дитини, а обов`язок держави – забезпечити всі необхідні умови для реалізації цього права.
 • Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі й діти з інвалідністю, можуть потребувати у процесі навчання додаткових послуг у сфері охорони здоров’я, соціального захисту тощо, які треба максимально наблизити до дитини, тобто надавати на базі навчального закладу.
 • Усі громадяни хочуть відчувати, що вони є частиною суспільства і що їх цінують і з повагою ставляться до їхніх відмінностей.

Відтак створення та подальший розвиток мережі інклюзивних ресурсних центрів як одного з основних джерел надання додаткової підтримки дітям з особливими освітніми потребами та їхнім сім’ям є важливим напрямом реформування системи освіти цієї категорії дітей.

      Засідання пройшло у дружній співпраці колег-однодумців.

 

Матеріали засідання:

Про-затвердження-Положення-про-інклюзивно-ресурсний-центр

Презентація

 

Профілактика та усунення проявів міжзубного сигматизму

Автор: керівник МО,
вчитель-логопед
вищої категорії
“Вчитель – методист”
Остапішина Лариса Григорівна

Переглянути

Оголошення

Криворізька ЗОШ №19 (Саксаганський район, вул. І. Авраменка, 20) запрошує на роботу вчителя – логопеда (20 годин).

За детальною інформацією звертатися за телефоном –

0679560880 Тамара Василівна.

Цікаве з мережі інтернет

Цікаве з мережі інтернет

Цікаве з мережі інтернет

Нарада з Ларисою Остапішиною

Оголошення

Вчителям–логопедам та вчителям–дефектологам Покровського району необхідно відправити  звіти про корекційну роботу (загальна статистика по закладу) за ел. адресою: vielena@meta.ua для складання зведеної таблиці.

ІV засідання вчителів-логопедів та дефектологів району «Ярмарок педагогічних ідей».

     27 квітня 2018 року у КЗ «ДНЗ № 60 КТ» КМР  слухачі МО вчителів-логопедів та дефектологів району відвідали «Ярмарок педагогічних ідей».
Присутніх привітала завідувач закладу Кузьма Н. В., побажала плідної роботи та тісної співпраці.

     Керівник МО Остапішина Л.Г. представила колег, які атестувалися протягом 2017-2018 н.р.

Попкову Олену Григорівну – вчителя-логопеда КЗ «ДНЗ № 224 КТ» КМР  зі 44     стажем, атестувалася на підтвердження вищої категорії та звання «Вчитель-методист»;

– Сенченко Тетяну Миколаївну – вчителя-логопеда КЗ «ДНЗ № 280 КТ» КМР  з 14 – річним стажем, атестувалася на підтвердження вищої категорії та звання «Вчитель-методист»;

– Терету Олену Миколаївну – вчителя-дефектолога КЗ «ДНЗ № 65 КТ» КМР  з 12  – річним стажем, атестувалася на підтвердження вищої категорії та присвоєння звання «Старший вчитель»;

– Камянченко Інгу Євгеніївну  – вчителя-дефектолога КЗ «ДНЗ № 65 КТ» КМР  з  10  – річним стажем, атестувалася на встановлення вищої категорії та присвоєння призвання «Старший вчитель»;

 – Обуховську Наталю Едуардівну – вчителя-логопеда КЗ «ДНЗ № 263 КТ» КМР  з і 11  – річним  стажем, атестувалася на встановлення вищої категорії та присвоєння  звання «Старший вчитель»;

– Борисову Ірину Володимирівну – вчителя-дефектолога КЗ «ДНЗ № 263 КТ» КМР  зі     стажем 3 роки, атестувалася на присвоєння ІІ категорії .

    За відсутністю з поважної причини Литвинюк Євгенії Павлівни – вчителя-дефектолога КЗ «ДНЗ № 29 КТ» КМР  з  12   стажем, яка атестувалася на встановлення вищої категорії та присвоєння звання «Старший вчитель», її методичні наробки представили колеги.

     Основна частина заходу була присвячена презентації портфоліо, атестаційних матеріалів атестованих та роботі з аудиторією у вигляді дидактичних ігор. Необхідно відмітити креативність та творчий підхід колег до представлених матеріалів.

   У другій частині засідання слухачі підвели  підсумки роботи МО щодо впровадження в життя ІІІ етапу програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

    Хвилинкою гумору, підведенням підсумків роботи за рік та окресленням напрямків роботи на прийдешній рік закінчилася заключна частина засідання.

Рекомендації методичного об’єднання вчителів-логопедів та вчителів – дефектологів Покровського району.

 1. Роботу методичного об’єднання з урахуванням рекомендацій по роботі на ІІІ етапі обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства» вважати успішною.
 2. Планування роботи МО здійснювати на основі нормативно-інструктивних, документів аналізу освітніх потреб суспільства.
 3. Моделювати структуру змісту й форм проведення засідань з урахуванням рекомендацій науково-методичної проблеми області, інформації про рівень професійної компетентності педпрацівників, їхніх потреб та пропозицій.
 4. Сприяти самовдосконаленню педагогів, розвитку їх творчої ініціативи через оновлення змісту МО, оптимальне поєднання традиційних та активних методів навчання.
 5. Розміщувати матеріали з досвіду роботи МО на сайті «Логосвіт» та міському інформаційному сайті дошкільних навчальних закладів.

Матеріали засідання

План-проведення

Презентація Борисова І

Презентація Попкова О.

Презентація Сенченко Т.

Презентація Терета О.

Презентація Обуховська Н.

Презентація Камянченко І.