Логосвіт

ІV засідання МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів

   10.04.2019 р. о 13.00 на базі КЗ «ДНЗ № 175 КТ» КМР  відбулося ІV заключне засідання МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів  на тему «Подорож сузір’ями педагогічних ідей».

   На засіданні були присутні  25  слухачів.

   Завідувач КЗ «ДНЗ № 175 КТ» КМР,  Панчук Віта Борисівна, побажала слухачам плідної роботи.

   Керівник МО, Остапішина Лариса Григорівна, підвела підсумки роботи слухачів МО над ІV, коригуючим, етапом обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», оголосила   тему, хід  засідання та представила виступаючих.

   З нагоди прийдешнього Дня космонавтики, у формі віртуальної космічної подорожі сузір’ями педагогічних ідей, слухачі МО, що атестувалися протягом 2018-2019 н. р., підвели підсумки атестації, здійснили аналіз та корекцію накопиченого досвіду, визначили його основні ідеї для широкого запровадження.

   Виступи атестованих супроводжувалися відеопрезентаціями.

   У сузір’ї Артпедагогіки  присутніх радо зустріла  вчитель-дефектолог КЗ «ДНЗ № 224 КТ» КМР  Антонюк Наталя Євгенівна, яка атестувалася на вищу категорію. Вона підвела підсумки роботи над досвідом «Використання артпедагогіки для дітей з особливими освітніми потребами: нетрадиційні техніки малювання».

   Наступна зупинка відбулася у «Сузір’ї Пісочних фантазій».  Володарка сузір’я, вчитель – дефектолог КЗ «ДНЗ №175 КТ» КМР Петрова Наталя Володимирівна, яка атестувалася на вищу категорію, розповіла про те, чому саме інновацію – «Пісочну анімацію у пізнавальній діяльності дітей» – вона впроваджує у своїй роботі.

   Зірки сузір’я Мнемоніки засліплювали очі слухачів, а його королева – Грибенко Наталя Миколаївна, вчитель – дефектолог КЗ «ДНЗ № 60 КТ» КМР, атестована на І категорію, гостинно привітала мандрівників у своїх володіннях презентацією про досвід роботи «Використання мнемотехніки у корекційній роботі з дітьми».

   Після перенесених фізичних навантажень у стані невагомості, слухачам було запропоновано трішки відпочити, перевірити стан вестибулярних апаратів на здатність просторового мислення та навички командної взаємодії. На майданчик космодрому запросили трійки учасників подорожі на новий челендж – «Танці на трьох».

   Ракета зі слухачами здійснила посадку у сузір’ї «Перлинок народознавства», яке останніми роками привертає увагу науковців та практиків педагогіки. Розкрили його таємниці колеги – Яблонська Тетяна Іванівна, вчитель – логопед КЗ «ДНЗ №238 КТ»,  що атестувалася на ІІ категорію з теми досвіду «Використання матеріалу народознавчого змісту в роботі з розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами».

та Григоренко Ганна Владиславівна, вчитель – дефектолог КЗ «ДНЗ № 238 КТ»,  яка атестувалася на вищу категорію та присвоєння звання «Старший вчитель» з досвідом роботи «Використання матеріалу народознавчого змісту в роботі над розвитком пізнавальних процесів у дітей з особливими освітніми потребами».

   Кожен з виступаючих провів зі слухачами цікаву гру з досвіду роботи.

   Присутні на засіданні корекційні педагоги здійснили  експертну оцінку накопиченого атестованими педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду використовували науково обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріальної бази).

   Слухачі МО відмітили високий рівень проведеного заходу, дієвість та актуальність представлених досвідів роботи.

   Частину засідання «Відкритий мікрофон» Остапішина Л. Г. провела у вигляді обміну думками та враженнями від отриманої присутніми на засіданні колегами інформації та оголосила методичні рекомендації.

Методичні рекомендації:

  1. Впроваджувати у систему корекційної роботи новітні педагогічні стратегії та технології соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.
  2. Надавати консультативно-методичну допомогу молодим спеціалістам з метою розвитку професійної майстерності та творчої активності корекційних педагогів.
  3. Планування засідань МО на 2019-2020 н. р. здійснювати з урахуванням реалізації завдань підсумкового етапу обласної науково-методичної проблеми.
  4. Узагальнювати перспективний педагогічний досвід шляхом підведення підсумків роботи педагогічних колективів з проблеми соціалізації дошкільників, підготовки матеріалів для публікації, наукового аналізу матеріалів моніторингу, підготовки підсумкових конференцій, обміну досвідом між педколективами міста.
  5. Сприяти розповсюдженню педагогічного досвіду вчителів-логопедів та дефектологів району шляхом розміщення методичних матеріалів на сайтах «Логосвіт», «Інтерактивної школи молодого вчителя-логопеда» дошкільних навчальних закладів.