Логосвіт

І засідання МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів району

8.10.2019 р. о 09.00 на базі КЗДО КТ № 60 КМР відбулося І засідання   МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів району на тему «Соціалізація дошкільника засобами мовленнєвої діяльності  на V етапі обласної науково-методичної проблеми.» 

  У засіданні прийняли участь 32 слухачі.

  У ході засідання було розглянуто наступні питання:

 «Ознайомлення слухачів МО з планом роботи на навчальний рік» /доповідач – керівник   методичного об’єднання Остапішина Лариса Григорівна /.

  Лариса Григорівна ознайомила слухачів з річною темою «Інтеграційний принцип організації освітнього процесу в групах для дітей з особливими потребами – запорука підвищення результативності корекційно-відновлювальної роботи та повноцінної соціалізації особистості» та планом роботи МО на 2019 – 2020 навчальний рік  та наголосила на тому, що слухачі асоціації, корекційні педагоги району зі значними здобутками увійшли у V, завершальний, підсумковий етап обласної проблеми. За п’ять років  – тривалий проміжок часу, своєрідний міжатестаційний період – кожен спеціаліст, кожен заклад освіти розробив свою стратегію соціалізації дитини з особливими потребами, провів аналіз та корекцію перспективного педагогічного досвіду, підводить підсумки роботи педагогічного колективу з проблеми. Підсумковий період передбачає науковий аналіз матеріалів моніторингу, підготовку підсумкових конференцій, обмін досвідом колективів району та області. З цією метою творчою групою району було запропоновано на четвертому, заключному засіданні МО, провести підсумкову конференцію – звіт кожного закладу району, що має спеціальні групи – щодо здобутків, досягнень корекційних педагогів за п’ять років.

      Доповідач – Сенченко Тетяна Миколаївна, вчитель-логопед КЗ «ДНЗ (Я-С)КТ № 280», керівник творчої групи з впровадження проекту, окреслила напрямки  роботи щодо впровадження в життя V етапу програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

 «Підготовка дітей  з особливими потребами та відповідних документів до комплексної оцінки на КУ «КІРЦ №1» КМР» /доповідач – вчитель – логопед  Мартинець С. В.  КЗ «ДНЗ (Я-С)КТ № 263» /.

     Світлана Валеріївна зазначила, що курс України на європейську інтеграцію вимагає перегляду пріоритетів державної політики у сфері освіти, зокрема впровадження міжнародних підходів до навчання дітей з особливими освітніми потребами, які б базувались на засадах рівних можливостей та доступу до якісної освіти. Виконання цих завдань безпосередньо залежить від ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ), зокрема від їх спроможності вирішити наступні завдання:

 • здійснити комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • встановити наявність у дитини особливих освітніх потреб;
 • розробити рекомендації щодо організації інклюзивного навчання;
 • забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дитині;
 • надати методологічну допомогу педагогічним працівникам та батькам дітей;
 • забезпечити системний кваліфікований супровід дітей.

Якщо батьки знають про особливі освітні потреби своєї дитини, рекомендується до того, як дитина піде до закладу освіти, подати заяву до інклюзивно-ресурсного центру. Батьки це можуть зробити декількома способами:

 1. завітати до КУ КІРЦ за адресою: м. Кривий Ріг, м-н Сонячний, 47-а, телефон: Директор Андреєва Тетяна Гарріївна . +380977530814, та подати заяву особисто. Графік роботи з 9.00-до17.00.
 2. або подати заяву на сайті:

http://ircenter.gov.ua/irc/parents/create/irc_id/85099

Перелік документів, необхідних

для проведення комплексної оцінки

 • документи, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників.

     Як правило, це паспорти батьків або опікуна (копія: перша, друга сторінки, прописка), у разі опікунства – копія опікунського посвідчення. У разі відсутності батьків взагалі, додаються документи, які підтверджують їхню відсутність: рішення суду про позбавлення батьківських прав, свідоцтво про смерть, розшук, про тяжку хворобу тощо. Тоді особа, яка представляє дитину в ІРЦ (за умови відсутності батьків або осіб, які їх замінюють), обов’язково оформлює доручення на представлення інтересів дитини під час здійснення оцінки.

 • свідоцтво про народження дитини (копія);
 • індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності) видається лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів, згідно з Наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623;
 • форма первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, визначена Наказом МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності» від 28.07.2014 № 527, у разі потреби – довідка від психіатра.
 • У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну освіту, до заяви додаються:
 • психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного навчального закладу;
 • малюнки, інші творчі роботи дитини;
 • документи щодо додаткових обстежень дитини.

Як налаштувати дитину на проведення

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку

(рекомендації батькам)

 1. 1. Напередодні проведення комплексної оцінки проговоріть з дитиною інформацію про батьків (як звати тата, маму, де і ким працюють батьки), домашню адресу, де проживає дитина, тощо.
 2. 2. В день проведення комплексної оцінки створіть у дитини позитивний настрій. Налаштуйте дошкільника на ігрову діяльність.
 3. Розрахуйте час так, щоб прийти завчасно, не поспішаючи, якщо потрібно переодягнутись і підготувати дитину.
 4. В день проведення оцінювання дитина повинна бути здоровою. У разі, якщо дитина захворіла, зателефонуйте в ІРЦ і попросіть перенести оцінку на інший день.
 5. Не переживайте за результати оцінки і сам процес. Пам’ятайте, що Ваші переживання та тривога передаються дитині.
 6. Під час обстеження не відволікайте дитину зауваженнями і репліками. У разі необхідності, дитині допоможе фахівець.
 7. В присутності дитини не говоріть «вона соромиться», «вона не любить вчити вірші, розповідати», «вона це не вміє», «вона при сторонніх людях не відповідає», тощо.
 8. Оцінка кожним фахівцем займає майже годину, тому при потребі візьміть щось перекусити та попити.
 9. Після комплексної оцінки обов’язково похваліть дитину, навіть якщо вона відповідала гірше, ніж Ви очікували, адже це її перший самостійний іспит.

 Слухачі із зацікавленням сприйняли запропоновану інформацію та виявили бажання організувати зустріч щодо уточнення вимог до ведення документації вчителів-логопедів та дефектологів.