Логосвіт

RSS Syndication

Про результативність роботи вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів ДНЗ району

 

Презентация1

Колегія

Згідно з річним планом та на виконання наказу відділу освіти №99 від 23.04.2014 «Про проведення перевірки щодо результативності роботи вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів ДНЗ району» з 12 по 15 травня 2014 року було вивчено питання щодо організації роботи груп спеціального призначення, моніторингу результативності корекційної роботи вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів дошкільних навчальних закладів.
Вивчення охоплювало питання:
1. Аналіз створення умов щодо організації роботи груп спеціального призначення:
– матеріальна база;
– методичне забезпечення;
– кадрове забезпечення;
2. Планування діяльності;
3. Моніторинг результативності корекційної роботи за два роки (пізнавальні здібності, психічні процеси та розвиток мовлення);
4. Зрізи знань дітей по засвоєнню навчальних програм;
5. Консультативна та просвітницька діяльність;
6. Співпраця дошкільного закладу з батьками.
В 12 комбінованих дошкільних навчальних закладах району функціонує 16 логопедичних груп, що складає 39 % , 23 дефектологічні групи, що складає 56% та 2 групи для слабочуючих дітей, що складає 5% від загальної кількості груп.
Кабінети вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів забезпечені засобами навчання та реабілітації відповідно «Типовому переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах» В закладах організовано предметно-ігрове середовище таким чином, щоб сприяти розвитку не тільки всіх сторін мовлення, а і психічних функцій, елементарних математичних уявлень та сенсорних еталонів.
Навчально-методичний матеріал розподілений та систематизований. Більшість спеціалістів використовують в своїй роботі медіотеки: мультимедійні презентації; розвивальні, навчальні комп’ютерні ігри.
Вся освітньо – виховна робота організована відповідно до чинного законодавства.
– Закону України «Про дошкільну освіту»;
– Положення про дошкільний навчальний заклад;
– Наказ МОН України «Про затвердження нормативної наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу» від 05.10.2009 №1122;
– Наказ МОН та МОЗ України «Про порядок комплектування
– дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу» від 27.03.2006 № 240/165.
– Інструкція про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059 та номенклатури справ, яка затверджена наказом «Про затвердження номенклатури справ» від 27.12.2012 №145.
Ведення документації вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів регламентовано відповідними інструкціями.
Навчально – виховний процес в групах спеціального призначення дошкільних закладів організований згідно з рішенням педагогічних рад за програмами з різних нозологій:
1. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого та середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» авт. Трофименко Л.І.;
2. «Віконечко» Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років за ред. проф. Т.В. Сак.;
3. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ» авт. Рібцун Ю.В.
4. «Програма навчання і виховання дітей з вадами слуху» Л.Фомічової, Л.Малини.
В роботі з дітьми, що мають особливі потреби, використовують-ся наступні комплексні освітні програми:
1. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» авторський колектив Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін;
2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.
Заклади укомплектовані досвідченими спеціалістами.
В нашому районі працює 40 корекційних педагогів , які мають вищу фахову освіту , з них : вищу» кваліфікаційну категорію мають – 23%;
«першу» – 33%; «другу» – 23 %; «спеціаліст» – 21%;
10% спеціалістів присвоєно педагогічне звання -«учитель- методист» , та 13%- «старший – учитель”
Аналіз якісного складу вихователів груп спеціального призначення показав, що 7% мають вищу кваліфікаційну категорію, 13%- першу, 16 % другу, 7% мають категорію «спеціаліст», 50% – 9 тарифний розряд та 7 % – 8 розряд. 14% вихователів які мають неповну вищу освіту, присвоєно педагогічне звання «вихователь – методист».
Згідно рішення колегії відділу освіти від 22.10.2009 року організована робота методичного об’єднання для вихователів спеціалізованих груп на базі ККДНЗ № 263, (керівник Новенко Т.В.)
Ведення документації вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів здійснюється відповідно до чинного законодавства. В наявності перспективне планування корекційно – відновлюваної роботи; календарні плани; плани індивідуальної роботи з дітьми. Ведуться книги взаємозв’язку між спеціалістами та вихователями груп.
Спецілістами закладів було проведено моніторингове дослідження, в ході якого було обстежено 228 дітей випускників груп спеціального призначення. На кінець року діти показали такі результати: високий рівень – 33%; достатній – 52%; середній – 14%.
Діти з низьким рівнем, що складає – 1% від загальної кількості , продовжать своє навчання у центрах реабілітаційної допомоги.
Під час перевірки були проведені зрізи знань 55 дітей. Це дало змогу якісно оцінити динаміку підготовленості дітей, а також ефективність корекційно-освітньої роботи закладів по «кінцевому коштовному продукту» – дошкільник випускник.
Діти володіють елементарними математичними поняттями, добре орієнтуються у просторі. У них сформовані знання та уявлення про себе та оточуюче, дбайливе відношення до навколишнього середовища. У дітей сформовані основи безпеки життєдіяльності, сенсорні еталони.
Всі дошкільні заклади поглиблено працюють над усуненням мовленнєвого недорозвинення і негативного впливу розладів мовлення на формування пізнавальної діяльності, що спостерігається у позитивній динаміці мовленнєвого розвитку дітей. Мовлення 96% дітей наблизилось до вікової норми. У малюків сформовано бажання і усвідомлення необхідності вчитися. Діти володіють планомірним сприйняттям, узагальнюючими формами мислення та основними логічними операціями, змістовним запам’ятовуванням.
Здійснений аналіз результатів опитування дає підстави зробити висновок: 34 дитини, що складає 62% опитаних, мають високий рівень знань, а 21 дитина – 38% має достатній рівень. Це забезпечить успішний перехід до систематичного, організованого шкільного навчання. (Додатки)
В кожному закладі району фунціонують психолого-медико-педагогічні консиліуми. ПМПк діють на підставі наказів «Про організацію та проведення психолого-педагогічні консультації в дошкільному закладі» та положенню затвердженому завідувачами. В наявності документація ПМПк: журнал запису дітей на ПМПк, журнал реєстрації висновків і рекомендацій фахівців і колегіального висновку та рекомендацій ПМПк, протоколи засідань ПМПк, психолого-педагогічна карта розвитку дитини.
В дошкільних закладах організовано роботу консультативних центрів, до планів роботи яких включено питання щодо організації роботи з дітьми, які мають особливі потреби.
В рамках здійснення просвітницької роботи за два роки спеціалісти дошкільних закладів приймали участь:у Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель – обдарований учень», а саме ККДНЗ № 263, вчитель-логопед Бурдієнко В.О. та ККДНЗ № 31 Василець С.В. ;
Вчитель-дефектолог Камянченко І.Є. ККДНЗ № 263 та Василець С.В. ККДНЗ № 31 опублікували статті у Всеукраїнському виданню для фахівців «Дефектолог», «Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації». Мартинець С.В. вчитель-логопед ККДНЗ № 263 була лауреатом конкурсу журналу «Вихователь-методист -дошкільного закладу».
Вчитель – логопед Пуць Н.П. ККДНЗ № 280 та вчитель – логопед ККДНЗ № 263 Мартинець С.В представили свої посібники на обласному ярмарку «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини»
Вчитель – дефектолог ККДНЗ № 238 Григоренко Г.В., вчитель – дефектолог Терета О.М. та вчитель – логопед ККДНЗ № 224 Боброва О.М. розробили посібник для співпраці спеціалістів з батьками, яким користуються заклади району. Вчитель – дефектолог ККДНЗ № 60 Кошелева Л.В. розробила посібник з розвитку психічних процесів дітей 4-6 років.
Спеціалісти ККДНЗ № 65 провели районну батьківську конференцію.
Спеціалісти ККДНЗ № 263 вчителі-дефектологи Обуховська Н.Е Дроздова Д.В та вчитель-логопед Бурдієнко В.О. приймали участь у районному методичному об’єднані для вихователів спеціальних груп.
Дошкільні навчальні заклади району відображають співпрацю з громадськістю у циклограмі роботи, річному плані, які передбачають організацію різних форм роботи спеціалістів з батьками: анкетування, дискусії, круглі столи, семінари, бесіди, дні відкритих дверей, інше.
Проте, у зв’язку з відсутністю фінансування на придбання ігрового матеріалу та посібників, залученням спонсорських та благодійним внесків, не завжди витримуються методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку.
Перевантаження списочного складу спецгруп не дає можливості забезпечити комфортність кожної дитини, надати їй «особливий простір», незважаючи на створення «куточків усамітнення» та «куточків роздумів».
В паспортах кабінетів спеціалістів не дотримується принцип систематизації матеріалу за освітніми лініями.