Логосвіт

ІІІ засідання МО вчителів – логопедів та вчителів – дефектологів

  12 лютого 2019 року в КЗ «ДНЗ № 238 КТ» КМР відбулося III засідання методичного об’єднання асоціації вчителів – дефектологів та вчителів – логопедів Покровського району. Тема засідання: «Систематизація досвіду роботи корекційних педагогів району та ЗДО № 238 над проблемою народознавства».

    У засіданні прийняли участь 25 слухачів.

  Присутніх привітала завідувач КЗ «ДНЗ № 238 КТ» КМР Бичкова Марія Олексіївна, яка наголосила на тому, що в сучасних умовах в Україні зростають вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління. Однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Модернізація системи освіти спрямовується на впровадження національної системи виховання, широке використання надбань народної педагогіки і культури.

   Педагогіка народознавства передбачає насамперед застосування в освітньому процесі вивчення народних традицій – культурних, духовних, моральних, трудових, сімейно-побутових, що вкрай необхідні для всебічного і гармонійного розвитку особистості; містить у собі чітку систему високоефективних ідей, принципів і методів, доступних і емоційно наснажених засобів, прийомів та форм роботи з дошкільниками.

   З презентацією “Використання вчителем–логопедом матеріалу народознавчого змісту в роботі з розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами”  та показом відео фрагменту заняття “Народ скаже – як зав’яже” виступила вчитель-логопед КЗ «ДНЗ (Я-С) № 238 КТ» КМР Яблонська Тетяна Іванівна.

    Вона поновила в пам’яті слухачів основні засоби з розвитку мовлення дітей: гра, праця, сприймання різних видів образотворчого мистецтва; довкілля, природа, ознайомлення дітей з художньою літературою, використання технічних засобів; мовлення педагога як засіб впливу на мовлення дітей. І одним із ефективних засобів рішення проблеми розвитку мовлення є використання народознавчого матеріалу. Доповідач зазначила, що в корекційній роботі доречно використовувати різноманітний народознавчий матеріал, а саме: загадки,  скоромовки,  чистомовки,  прислів’я, приказки, лічилки, українські казки, народні  ігри,  пісні,  знайомити з народними традиціями та обрядами.

    Під час ознайомлення з фольклорним матеріалом педагог реалізує наступні завдання:

  • формування звукової культури мовлення (вдосконалення звукової мови, вправляння артикуляційного апарату);
  • розвиток інтонаційної виразності мовлення (сила голосу, ритм, тембр, інтонація);
  • формування граматичного ладу мовлення;
  • збагачення лексики дітей образними художніми виразами (прислів’ями, приказками);
  • підвищення рівня мовленнєвої активності дошкільників;
  • розвиток емоційного сприйняття фольклору;
  • формування патріотичних почуттів.

 Доповідь “Використання вчителем–дефектологом матеріалу народознавчого змісту в роботі над розвитком пізнавальних процесів у дітей з особливими освітніми потребами” та фрагмент заняття “Екскурсія до української хати” представила вчитель-дефектолог КЗ «ДНЗ (Я-С) № 238 КТ» КМР Григоренко Ганна Владиславівна.  Вона розповіла про те, що шляхи національно – патріотичного виховання в сучасних умовах мають проходити через збагачення у дошкільників світогляду певними знаннями, формування уявлення про суспільні явища і події у світлі загальновизнаних тлумачень, накопичення соціального досвіду життя у найближчому оточенні (сім’ї, вулиці, місті (селі, селищі)) залучаючи дітей до культури, родинних традицій, виховання любові до Батьківщини і рідного дому.

   Але у дітей, які мають затримку психічного розвитку, спостерігається недостатність пізнавальних процесів, тому виникає необхідність знаходження та впровадження в освітній процес нестандартних, інтерактивних методів та прийомів, які сприятимуть підвищенню рівня інтелектуального розвитку. Цікавою формою для ознайомлення дітей з особливостями національного побуту та житла українського народу: подвір’я, хати, оздоблення інтер’єру кімнат, різновидом українського посуду, українського національного одягу, рушниками є віртуальна екскурсія, так званий 3d тур. Віртуальна екскурсія – це організаційна форма навчання, що відрізняється від реальної екскурсії віртуальним відображенням реально існуючих об’єктів. Позитивними рисами такої форми заняття є наочність, доступність, наявність інтерактивних завдань та багато інших. Доповідач познайомила слухачів з інтернет-ресурсом «Музейний портал», на якому можна знайти унікальні віртуальні тури музеями Світу, зокрема, України.

   Аудиторії було запропоновано цікаві форми роботи: ігри “Склади приказку”, “Склади народну мудрість” та “Чарівні кульки”.

    Також слухачі МО переглянули відео фільм «Чарівний світ Петриківки» з досвіду роботи КЗ «ДНЗ № 263 КТ» КМР, який презентувала вчитель – дефектолог закладу Камянченко Інга Євгенівна.

    В завершенні засідання,  завідувач КЗ «ДНЗ № 238 КТ» КМР Бичкова Марія Олексіївна дала гідну оцінку представленим досвідам роботи з народознавства спеціалістів та подякувала слухачам за плідну працю.

  Засідання пройшло у дружній співпраці колег-однодумців.