Логосвіт

RSS Syndication

Нормативно-правова документація

kniga139_1І. Нормативно – правова  база 

корекційно-відновлювального  процесу

 

Нормативно-правові документи

Правові документи:
1. Конституція України;
2. Конвенція «Про права дитини», 1991р.;
3. Базовий компонент дошкільної освіти ( нова редакція) від 04.05.2012.
4. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641)

Закони України:
1. закон України «Про освіту», 1991р.;
2. закон України «Про дошкільну освіту», від 05.09.2017 № 2145-VIII
3. закон України «Про охорону дитинства», 2001р.;
4. закон України «Про інноваційну діяльність»;
5. Наказ МОіН України від 16.06.2015 № 641. «Про Концепцію Національно-патріотичного виховання дітей і молоді»
6. Наказ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»
7. Наказ МОіН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»
8. Наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

Інструктивно-методичні листи:
1. Зведений типовий перелік –проект 2017 «Типовий перелік іграшок,навчально-наочних посібників та обладнання для дошкільних навчальних (ще не підписаний на розгляді)
2. «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у ДНЗ» від 17.03.2006 № 1/153;
3. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 03.07.2009 1/9-455;
4. «Про організовану і самостійну діяльність дітей у ДНЗ» від 26.07.2010 № 14/18-3082;
5. Лист Міністерства освіти і науки України від 02 квітня 2015 року № 1/9-169 «Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
6. Лист Міністерства освіти і науки України від 04 вересня 2014 року № 1/9-445 «Про забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, з числа переселенців із місць проведення антитерористичної операції»
7. Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 “Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах”
8. Лист Міністерства освіти і науки України «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25.07.2016
№ 1 /9 -396
9. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо застосування державної мови» від 07.10.2016 №1 /9-542
10. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» від 20.10.2016 № 1 /9-561
11. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» від 13 червня 2017 року № 1/9-322
12. Лист Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей» від 28.10.14 № 1/9-557

 

Проведення роботи за програмами:
Корекційні програми:
1. Програма «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого (середнього) дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення (автор Трофіменко Л.І.);
2. Програмно-методичний комплекс Рібцун, Ю. В.
Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення – К., 2012. – 258 с.
3. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко». Київ 2013р. (авт..кол. Н.І.Депутат, М.В. Дмітрієва, І.В. Недозим, Т.Ф.Марчук, О.А.Османова, Л.І.Прохоренко, Т.В.Сак).
4. Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку.( Укладач Н. Квітка. – Київ. 2013.)