Логосвіт

RSS Syndication

Мета та напрямки роботи МО

МЕТА МО

–  Допомога педагогам у вирішенні проблем освітнього процесу, реалізації нових програм, технологій та авторських методик.

– Сприяння професійному зросту та самореалізації вчителів-логопедів та дефектологів ДНЗ, підвищенню професійної компетенції у галузях дефектології та логопедії.

–  Оволодіння сучасними навичками та прийомами діагностики, корекції та реабілітації дітей з порушеннями психічних процесів та мовленнєвої культури.

– Створення атмосфери відповідальності за кінцеві результати педагогічної праці.

solnyshko


НАПРЯМКИ РОБОТИ МО

? Поглиблене вивчення онтогенезу психічної та мовленнєвої діяльності при важких мовленнєвих вадах та порушеннях психічного розвитку.

? Вдосконалення диференційованих методів усунення важких мовленнєвих патологій та розвитку психічних процесів.

? Охорона та зміцнення здоров’я дітей – фізичного, психічного, психологічного, соціального та духовного.

? Введення в практику новітніх технологій та досягнень науки.

? Співпраця з батьками у вирішенні корекційно – виховних задач.

? Використання ІКТ як перспективного та ефективного засобу корекційно-розвивальної роботи з дітьми, що мають ППР та мовленнєві порушення різного ступеня вираженості.