Логосвіт

RSS Syndication

Матеріально-технічна

image2993Вимоги до логопедичних кабінетів 

Обладнання логопедичного кабінету повинно відповідати основним вимогам Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 13.05.93р. №135 і типового Положення про навчальний кабінет загальноосвітніх навчальних закладів

Загальні положення

Положення    про   навчальний    логопедичний  кабінет   розроблено   згідно Закону України «Про загальну середню освіту», типове Положення про навчальний кабінет загальноосвітніх навчальних закладів, Положення про логопедичні пункти системи освіти.

Дане Положення відповідає спеціальним вимогам санітарно-гігієнічного стану і матеріально-технічного оснащення кабінетів загальноосвітніх закладів усіх типів.

Логопедичним кабінетом вважається класна кімната навчального закладу, яка оснащена сучасними засобами навчання, шкільним обладнанням, необхідним для здійснення корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного (шкільного) віку, виправлення порушень їх усного та писемного мовлення; технічними засобами навчання, методичною та навчальною літературою, звітно-плановою документацією тощо.

Цілі, завдання й принципи організації роботи логопедичного кабінету

Логопедичний кабінет призначений для проведення корекційно-розвивальних занять індивідуально та в групах, які комплектуються відповідно діагнозу та віку дітей.

Метою створення та функціонування логопедичних кабінетів є забезпечення оптимальних умов для організації корекційно-розвивального процесу та реалізації завдань щодо виправлення мовленнєвих вад дітей, відповідно Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Завданням функціонування логопедичного кабінету є здійснення ефективного корекційно-розвивального навчання дітей дошкільного та шкільного віку з мовленнєвими порушеннями, що передбачає:

         створення предметного середовища з коригуючими, розвивальними та оздоровчими компонентами;

         постійний науково-методичний (технологічний) супровід навчально-розвивального процесу;

         наявність звітно-планової логопедичної документації;

         змінні інформаційні матеріали для педагогів та батьків.

Матеріально-технічне забезпечення логопедичного кабінету

Комплектація кабінету обладнанням здійснюється відповідно типового переліку навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів, а також з урахуванням вимог щодо типу кабінету (логопедичний кабінет), які затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України № 135 від 13.05.1993р.

Обладнання логопедичного кабінету:

– настінне дзеркало (50 x 100см)                           1 шт.

– настільне дзеркало (60 х 80см)                           1 шт.

– дзеркало для індивідуальної роботи (9х12см) 8 шт.

– логопедичні зонди, шпателі                                8 шт.

– умивальник                                                             1 шт.

– настільна лампа                                                     1 шт.

– класна дошка                                                          1 шт.

– шафи                                                                        2 шт.

– столи лабораторні                                                 2 шт.

– стіл канцелярський                                               1 шт.

– парта одномісна                                                    6 шт.

– стілець                                                                     6 шт.

– наборне полотно;

Технічні засоби:

– магнітофон                                                  1 шт.

– комп’ютер з набором дисків                   1 шт.

– відеомагнітофон                                        1 шт.

– відеокасети                                                 10шт.

– екран                                                            1шт.

– візуальні прилади І-2м, Унітон та ін.    по одному

Навчально-методичне забезпечення логопедичних кабінетів

Навчально-методичне забезпечення логопедичних кабінету складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників, навчально-наочних посібників, ігор, конструкторів, матеріалів для розвитку тонкої моторики, іншого навчального обладнання необхідного для роботи з логопатами, яке має відповідати навчально-корекційним завданням, віковим особливостям розвитку й рівню загальноосвітньої підготовки дітей.

Розміщення та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюється згідно з вимогами навчальних програм за розділами, темами і групами відповідно до класифікаційних груп у кабінеті.

Логопедичний кабінет може бути оснащений:

Посібниками та матеріалами:

         для розвитку мислення, пам’яті, уваги, уявлення, фантазії, тонкої моторики, фізіологічного дихання, звуковимови;

 для навчання грамоті; попередження й подолання дисграфії та дислексії; формування лексики, граматичного строю мовлення, зв’язного мовлення та ін.

         Систематизованим ілюстративним матеріалом, який відповідає лексичним темам:

         предметні, сюжетні малюнки, серії картинок, картинки з діями та ін.

         Картотекою:

         словесних, пальчикових ігор, ігор на розвиток комунікативних здібностей, віршів, загадок, чистомовок, скоромовок, текстів для автоматизації звуків та ін.

         Розвивальним матеріалом:

         криптограми, анаграми, ребуси, шаради, головоломки та ін.

Матеріалами дитячої мовленнєвої творчості:

         оповідання, історії, журнали, казки, вірші та ін.