Логосвіт

RSS Syndication

Використання магнітної дошки як засобу активізації пізнавального розвитку дітей із зпр дошкільного віку

Карчевська Інна Володимирівна
вчитель-дефектолог, спеціаліст І категорії
ККДНЗ №280

У статті дається коротка характеристика особливостей психічного розвитку дітей із ЗПР дошкільного віку; обґрунтовується доцільність використання у роботі з ними магнітної дошки, виготовленої за авторським проектом, новизна якої полягає у використанні системи корекційних ігор та вправ на заняттях та в повсякденні, застосуванні творчих завдань, доборі логічних і розвивальних ігор, спрямованих на активізацію пізнавальних процесів у дітей із затримкою психічного розвитку.

Стаття