Логосвіт

Posts in category Новини

Творчі здобутки

Петрова Наталя Володимирівна ККДНЗ №175 вчитель-дефектолог

Петрова
Наталя Володимирівна
вчитель-дефектолог
спеціаліст вищої категорії
ККДНЗ №175


ІV засідання МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів

   10.04.2019 р. о 13.00 на базі КЗ «ДНЗ № 175 КТ» КМР  відбулося ІV заключне засідання МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів  на тему «Подорож сузір’ями педагогічних ідей».

   На засіданні були присутні  25  слухачів.

   Завідувач КЗ «ДНЗ № 175 КТ» КМР,  Панчук Віта Борисівна, побажала слухачам плідної роботи.

   Керівник МО, Остапішина Лариса Григорівна, підвела підсумки роботи слухачів МО над ІV, коригуючим, етапом обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», оголосила   тему, хід  засідання та представила виступаючих.

   З нагоди прийдешнього Дня космонавтики, у формі віртуальної космічної подорожі сузір’ями педагогічних ідей, слухачі МО, що атестувалися протягом 2018-2019 н. р., підвели підсумки атестації, здійснили аналіз та корекцію накопиченого досвіду, визначили його основні ідеї для широкого запровадження.

   Виступи атестованих супроводжувалися відеопрезентаціями.

   У сузір’ї Артпедагогіки  присутніх радо зустріла  вчитель-дефектолог КЗ «ДНЗ № 224 КТ» КМР  Антонюк Наталя Євгенівна, яка атестувалася на вищу категорію. Вона підвела підсумки роботи над досвідом «Використання артпедагогіки для дітей з особливими освітніми потребами: нетрадиційні техніки малювання».

   Наступна зупинка відбулася у «Сузір’ї Пісочних фантазій».  Володарка сузір’я, вчитель – дефектолог КЗ «ДНЗ №175 КТ» КМР Петрова Наталя Володимирівна, яка атестувалася на вищу категорію, розповіла про те, чому саме інновацію – «Пісочну анімацію у пізнавальній діяльності дітей» – вона впроваджує у своїй роботі.

   Зірки сузір’я Мнемоніки засліплювали очі слухачів, а його королева – Грибенко Наталя Миколаївна, вчитель – дефектолог КЗ «ДНЗ № 60 КТ» КМР, атестована на І категорію, гостинно привітала мандрівників у своїх володіннях презентацією про досвід роботи «Використання мнемотехніки у корекційній роботі з дітьми».

   Після перенесених фізичних навантажень у стані невагомості, слухачам було запропоновано трішки відпочити, перевірити стан вестибулярних апаратів на здатність просторового мислення та навички командної взаємодії. На майданчик космодрому запросили трійки учасників подорожі на новий челендж – «Танці на трьох».

   Ракета зі слухачами здійснила посадку у сузір’ї «Перлинок народознавства», яке останніми роками привертає увагу науковців та практиків педагогіки. Розкрили його таємниці колеги – Яблонська Тетяна Іванівна, вчитель – логопед КЗ «ДНЗ №238 КТ»,  що атестувалася на ІІ категорію з теми досвіду «Використання матеріалу народознавчого змісту в роботі з розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами».

та Григоренко Ганна Владиславівна, вчитель – дефектолог КЗ «ДНЗ № 238 КТ»,  яка атестувалася на вищу категорію та присвоєння звання «Старший вчитель» з досвідом роботи «Використання матеріалу народознавчого змісту в роботі над розвитком пізнавальних процесів у дітей з особливими освітніми потребами».

   Кожен з виступаючих провів зі слухачами цікаву гру з досвіду роботи.

   Присутні на засіданні корекційні педагоги здійснили  експертну оцінку накопиченого атестованими педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду використовували науково обґрунтовані критерії: актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів, відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріальної бази).

   Слухачі МО відмітили високий рівень проведеного заходу, дієвість та актуальність представлених досвідів роботи.

   Частину засідання «Відкритий мікрофон» Остапішина Л. Г. провела у вигляді обміну думками та враженнями від отриманої присутніми на засіданні колегами інформації та оголосила методичні рекомендації.

Методичні рекомендації:

 1. Впроваджувати у систему корекційної роботи новітні педагогічні стратегії та технології соціалізації дітей з особливими освітніми потребами.
 2. Надавати консультативно-методичну допомогу молодим спеціалістам з метою розвитку професійної майстерності та творчої активності корекційних педагогів.
 3. Планування засідань МО на 2019-2020 н. р. здійснювати з урахуванням реалізації завдань підсумкового етапу обласної науково-методичної проблеми.
 4. Узагальнювати перспективний педагогічний досвід шляхом підведення підсумків роботи педагогічних колективів з проблеми соціалізації дошкільників, підготовки матеріалів для публікації, наукового аналізу матеріалів моніторингу, підготовки підсумкових конференцій, обміну досвідом між педколективами міста.
 5. Сприяти розповсюдженню педагогічного досвіду вчителів-логопедів та дефектологів району шляхом розміщення методичних матеріалів на сайтах «Логосвіт», «Інтерактивної школи молодого вчителя-логопеда» дошкільних навчальних закладів.

Оголошення

Шановні колеги!

Прохання: рекомендувати батькам вихованців відвідування КУ “КІРЦ № 1” КМР щовівторка з 9.00 до 12.00 (без дітей). При собі мати паспорт та свідоцтво про народження.

 

ІІІ засідання МО вчителів – логопедів та вчителів – дефектологів

  12 лютого 2019 року в КЗ «ДНЗ № 238 КТ» КМР відбулося III засідання методичного об’єднання асоціації вчителів – дефектологів та вчителів – логопедів Покровського району. Тема засідання: «Систематизація досвіду роботи корекційних педагогів району та ЗДО № 238 над проблемою народознавства».

    У засіданні прийняли участь 25 слухачів.

  Присутніх привітала завідувач КЗ «ДНЗ № 238 КТ» КМР Бичкова Марія Олексіївна, яка наголосила на тому, що в сучасних умовах в Україні зростають вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління. Однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Модернізація системи освіти спрямовується на впровадження національної системи виховання, широке використання надбань народної педагогіки і культури.

   Педагогіка народознавства передбачає насамперед застосування в освітньому процесі вивчення народних традицій – культурних, духовних, моральних, трудових, сімейно-побутових, що вкрай необхідні для всебічного і гармонійного розвитку особистості; містить у собі чітку систему високоефективних ідей, принципів і методів, доступних і емоційно наснажених засобів, прийомів та форм роботи з дошкільниками.

   З презентацією “Використання вчителем–логопедом матеріалу народознавчого змісту в роботі з розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами”  та показом відео фрагменту заняття “Народ скаже – як зав’яже” виступила вчитель-логопед КЗ «ДНЗ (Я-С) № 238 КТ» КМР Яблонська Тетяна Іванівна.

    Вона поновила в пам’яті слухачів основні засоби з розвитку мовлення дітей: гра, праця, сприймання різних видів образотворчого мистецтва; довкілля, природа, ознайомлення дітей з художньою літературою, використання технічних засобів; мовлення педагога як засіб впливу на мовлення дітей. І одним із ефективних засобів рішення проблеми розвитку мовлення є використання народознавчого матеріалу. Доповідач зазначила, що в корекційній роботі доречно використовувати різноманітний народознавчий матеріал, а саме: загадки,  скоромовки,  чистомовки,  прислів’я, приказки, лічилки, українські казки, народні  ігри,  пісні,  знайомити з народними традиціями та обрядами.

    Під час ознайомлення з фольклорним матеріалом педагог реалізує наступні завдання:

 • формування звукової культури мовлення (вдосконалення звукової мови, вправляння артикуляційного апарату);
 • розвиток інтонаційної виразності мовлення (сила голосу, ритм, тембр, інтонація);
 • формування граматичного ладу мовлення;
 • збагачення лексики дітей образними художніми виразами (прислів’ями, приказками);
 • підвищення рівня мовленнєвої активності дошкільників;
 • розвиток емоційного сприйняття фольклору;
 • формування патріотичних почуттів.

 Доповідь “Використання вчителем–дефектологом матеріалу народознавчого змісту в роботі над розвитком пізнавальних процесів у дітей з особливими освітніми потребами” та фрагмент заняття “Екскурсія до української хати” представила вчитель-дефектолог КЗ «ДНЗ (Я-С) № 238 КТ» КМР Григоренко Ганна Владиславівна.  Вона розповіла про те, що шляхи національно – патріотичного виховання в сучасних умовах мають проходити через збагачення у дошкільників світогляду певними знаннями, формування уявлення про суспільні явища і події у світлі загальновизнаних тлумачень, накопичення соціального досвіду життя у найближчому оточенні (сім’ї, вулиці, місті (селі, селищі)) залучаючи дітей до культури, родинних традицій, виховання любові до Батьківщини і рідного дому.

   Але у дітей, які мають затримку психічного розвитку, спостерігається недостатність пізнавальних процесів, тому виникає необхідність знаходження та впровадження в освітній процес нестандартних, інтерактивних методів та прийомів, які сприятимуть підвищенню рівня інтелектуального розвитку. Цікавою формою для ознайомлення дітей з особливостями національного побуту та житла українського народу: подвір’я, хати, оздоблення інтер’єру кімнат, різновидом українського посуду, українського національного одягу, рушниками є віртуальна екскурсія, так званий 3d тур. Віртуальна екскурсія – це організаційна форма навчання, що відрізняється від реальної екскурсії віртуальним відображенням реально існуючих об’єктів. Позитивними рисами такої форми заняття є наочність, доступність, наявність інтерактивних завдань та багато інших. Доповідач познайомила слухачів з інтернет-ресурсом «Музейний портал», на якому можна знайти унікальні віртуальні тури музеями Світу, зокрема, України.

   Аудиторії було запропоновано цікаві форми роботи: ігри “Склади приказку”, “Склади народну мудрість” та “Чарівні кульки”.

    Також слухачі МО переглянули відео фільм «Чарівний світ Петриківки» з досвіду роботи КЗ «ДНЗ № 263 КТ» КМР, який презентувала вчитель – дефектолог закладу Камянченко Інга Євгенівна.

    В завершенні засідання,  завідувач КЗ «ДНЗ № 238 КТ» КМР Бичкова Марія Олексіївна дала гідну оцінку представленим досвідам роботи з народознавства спеціалістів та подякувала слухачам за плідну працю.

  Засідання пройшло у дружній співпраці колег-однодумців.

Оголошення

Добрий день, шановні колеги! В лютому потрібно опублікувати матеріали в Інтерактивній школі молодого вчителя-логопеда. Тому до кінця січня пришліть, будь-ласка цікаві матеріали в розрізі теми “Логопедичні лайфхаки” на почту interactiveschoollog@gmail.com
Дякую!

 

Семінар-практикум для вихователів

Карчевська Інна Володимирівна
вчитель-дефектолог
вищоЇ категорії,
“Старший вчитель”
ККДНЗ №280

Переглянути

Оголошення

До уваги вчителів-логопедів.

      Терміново потрібен логопед для роботи у КСШ № 71 з учнем (інклюзивне навчання), 5 г на тиждень.”

Оголошення

    Шановні колеги!

 Прохання: тимчасово (до 05.02.2019 р.) не рекомендувати батькам відвідування КУ “КІРЦ № 1” КМР.

З 06.02. – щовівторка з 9.00 до 12.00.

“Театр лопаток – диво для маляток”

 

Терета Олена
Миколаївна
вчитель-дефектолог
вищої категорії,
“старший вчитель”
ККДНЗ №65

 

Карчевська Інна Володимирівна вчитель-логопед, спеціаліст ІІ категорії ККДНЗ №280

Карчевська Інна
Володимирівна
вчитель-дефектолог
вищої категорії,
“старший вчитель”
ККДНЗ №280

READ MORE »

ІІ засідання МО вчителів – логопедів та вчителів – дефектологів

     11.12.2018 р. на базі КЗ «ДНЗ № 224 КТ» КМР відбулося ІІ засідання  районного МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів дошкільних установ Покровського  району на тему «Корекційні технології у сучасній дошкільній освіті».

  У засіданні прийняли участь 33 слухачі.

      У вступній частині засідання   керівник районного методичного об’єднання, вчитель-логопед КЗ «ДНЗ № 60 КТ» КМР,  Остапішина Лариса Григорівна,  виступила з питання «Роль сучасних педагогічних технологій у реалізації державних стандартів дошкільної освіти».

   Доповідач поновила в пам’яті слухачів існуючі інноваційні корекційні технології, які педагогічні колективи ДНЗ інтенсивно впроваджують в роботу. Наголосила на тому, що основне завдання педагогів дошкільного закладу – обрати такі методи та форми організації роботи з дітьми, що оптимально відповідають поставленій меті соціалізації особистості та спрямовані на реалізацію державних стандартів дошкільної освіти.
Принципово важливою стороною педагогічної технології є позиція дитини у виховно-освітньому процесі, ставлення до дитини з боку дорослих. Дорослий у спілкуванні з дітьми дотримується положення: «Не поруч, не над, а разом!». Його мета – сприяти становленню дитини як особистості.

      З презентацією «Використання окремих терапевтичних технологій арт-педагогіки у роботі з дітьми з особливими потребами» та показом відеофрагменту заняття виступила вчитель-дефектолог КЗ «ДНЗ (Я-С) № 224 КТ» КМР Антонюк Наталя Євгеніївна.

     Доповідач продемонструвала слухачам, як творча діяльність дає можливість спостерігати за дитиною в процесі спонтанної творчості, наблизитися до розуміння її інтересів, цінностей, відчути її неповторність та унікальність. Тут виховний, розвивальний, діагностичний і корекційний процеси протікають водночас завдяки захоплюючій спонтанній діяльності, в результаті якої налагоджуються емоційні, довірливі комунікативні контакти між дорослим та дитиною, пізнаються закони ефективної соціальної взаємодії.

   Забезпечуючи динамічну систему взаємодії між дитиною, продуктом її образотворчої діяльності і дорослим та маючи міждисциплінарний характер, арт-терапія (паперопластика, пластилінографія) здатна не лише здійснити терапевтичний чи корекційний вплив на психічний та фізичний стан дитини, а й реалізувати основні функції освіти: виховну, розвивальну, діагностичну, корекційну, соціалізуючи, психогігієнічну тощо. Таким чином наша колега довела, що арт-педагогіка є  інноваційною, здоров’язберігаючою технологією особистісно орієнтованого навчання та виховання.

    «Пісочну анімацію в пізнавальній діяльності дітей» представила доповідач  Петрова Наталя Володимирівна, вчитель-дефектолог КЗ «ДНЗ (Я-С) № 175 КТ» КМР.

     Вона розповіла про позитивний вплив піскотерапії на дітей з особливими потребами: гіперактивних пісок урівноважує, скутих розслаблює, тривожних заспокоює, агресивних втихомирює.

У процесі використання цієї методики  педагог ставить перед собою завдання:

 • знайомити дітей з нетрадиційним напрямком образотворчого мистецтва-малювання піском;
 • розвивати уміння передавати форму, будову предмета і його частин, правильні пропорції частин, використовуючи різні відтінки світла і тіні;
 • вчити створювати пісочні картини, враховуючи ритм, симетрію;
 • розвивати композиційні уміння при зображенні груп предметів або сюжету;
 • вправляти пальці і кисть руки;
 • розвивати художньо-естетичний смак;
 • підтримувати та створювати умови для розвитку творчого потенціалу;
 • сприяти розвитку взаємозв’язку між півкулями головного мозку;
 • розвивати саморегуляцію емоційних реакцій;
 • удосконалювати комунікативні навички, розвивати спільну діяльність дітей;
 • виховувати навички співпраці.

     Пісочна терапія – це унікальна можливість досліджувати внутрішній світ дитини. Пісочна анімація допомагає проявити малюку креативність і фантазію,  стимулювати його тактильну систему.

    За допомогою саме пісочної терапії можна досягти гармонізації розвитку мовленнєвої активності дитини та емоційного стану.

     Наступну частину засідання відкрила вчитель-дефектолог КЗ «ДНЗ (Я-С) № 60 КТ» КМР Грибенко Наталя Миколаївна відеопрезентацією «Використання ІКТ у мнемотехнічних методиках».

        Наталя Миколаївна поділилася досвідом використання мнемотаблиць у процесі розучування віршів. Адже використання опорних малюнків перетворює заняття в гру. І на цьому етапі дефектолог підключає ІКТ, з допомогою яких матеріал подається в інтерактивній формі, що дозволяє оптимізувати та індивідуалізувати процес навчання, підвищити мотивацію дітей.

   Найчастіше використовується вивчення віршів за допомогою асоціативних та анімаційних малюнків, виконаних у програмі Power Point.

   Живі мнемотаблиці – це своєрідний зоровий план, що допомагає дітям послідовно розповідати вірш, зберігаючи лексико-граматичне наповнення. Використання озвучених, анімаційних мнемотаблиць полегшує і прискорює процес запам’ятовування і засвоєння текстів, формує прийоми роботи з пам’яттю. У процесі такої діяльності працюють і слухові, і зорові аналізатори, що, безумовно, підсилює корекційний ефект  використаної технологічної методики.

   Використання ІКТ у мнемотехнічних методиках, як спільного функціонального механізму для поліпшення ефективності засвоєння нової інформації, є доречним та виправданим, оскільки:

– анімаційне моделювання допомагає дітям із особливими потребами оволодіти зв’язним мовленням, оскільки використання символів, піктограм, замінників, схем полегшує процес запам’ятовування;

– прийоми мнемотехніки задіюють природні механізми пам’яті мозку і дозволяють повністю контролювати процес запам’ятовування, збереження і відтворення інформації;

– збільшується обсяг пам’яті і, в цілому, розвивається розумова діяльність дітей;

– підвищується  мотивація дітей до навчання.

       Аудиторії було запропоновано цікаву форму роботи з паперопластики «Прикрась новорічну іграшку».

  Куліш Наталія Іванівна, методист КЗ «Інноваційно-методичного центру» КМР, обґрунтувала слухачам МО актуальність питання використання арт-педагогіки у роботі з дітьми з особливими потребами, навела приклади вдалих досвідів роботи з цього питання у закладах міста. Дала гідну оцінку представленим досвідам роботи спеціалістів, що атестуються у 2018-2019 н. р. та відповіла на численні питання слухачів МО що до набору дітей у спеціальні групи для дітей з особливими потребами на новий навчальний рік.

   На згадку про проведений захід кожний слухач МО отримав  подарунок з новорічним побажанням.

РЕКОМЕНДАЦІЇ МО:

      Удосконалювати систему корекційної роботи, як важливого чинника процесу соціалізації дітей з особливими потребами, шляхом впровадження освітніх психолого-педагогічних технологій.

    Обирати та впроваджувати методи та форми організації роботи з дітьми, інноваційні педагогічні технології, які оптимально відповідають поставленій меті розвитку особистості.
Проводити просвітницьку роботу серед батьків з метою ознайомлення із сучасними корекційними технологіями.

      Узагальнити та систематизувати представлений досвід роботи з метою надання методичної допомоги молодим спеціалістам району та міста.