Логосвіт

RSS Syndication

Posts in category Засідання ПСП

Захищено: ІІ засідання МО вчителів – логопедів та вчителів – дефектологів

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

Захищено: І засідання районного МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

Захищено: ІV засідання вчителів-логопедів та дефектологів району «Ярмарок педагогічних ідей».

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

Захищено: II засідання районного МО вчителів – логопедів та дефектологів Покровського району на тему «Формування логіко-математичної та сенсорно-пізнавальної компетенції дошкільників із ЗПР».

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

Захищено: ІІ засідання МО вчителів-логопедів

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

І засідання районного МО

11.10.2017 р. о 09.00 на базі «Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 60 комбінованого типу» відбулося І засідання районного МО вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів дошкільних установ Покровського району на тему «Організація роботи МО над ІІІ етапом науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості демократичного суспільства».
У засіданні прийняли участь 26 слухачів.
Керівник МО Остапішина Лариса Григорівна привітала слухачів, оголосила річну тему, мету, напрямки роботи МО у 2017-2018 н. р., в яких було враховано задачі практичного етапу роботи над обласною проблемою.

Керівник творчої групи МО зі створення «банку інформації» з питань соціалізації Сенченко Тетяна Миколаївна, вчитель-логопед КЗ « ДНЗ (Я-С) КТ № 280», окреслила напрямки роботи щодо впровадження слухачами МО в життя ІІІ етапу програми обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», конкретизувала аспект соціалізації дошкільників через патріотично-правове та моральне виховання та участь кожного корекційного педагога у роботі над проектом, результатом якого стане добірка дидактичного матеріалу з мовленнєвого розвитку «Педагогічна скарбничка народної мудрості».


Вчитель-логопед КЗ «ДНЗ (Я-С) КТ №60» Остапішина Лариса Григорівна представила увазі слухачів відеопрезентацію та доповідь з теми «Виховання моральної компетенції у дітей з особливими потребами», у якій розкрила сутність поняття «моральна компетенція дитини дошкільного віку» та освітила систему роботи закладу та корекційних педагогів зокрема з морального виховання.
Розділ засідання «Мала академія логопедичних наук» відкрила вчитель-дефектолог ККДНЗ № 230 Андрєєва Г. В., яка розповіла про вимоги до оформлення пакету документів для представлення дітей на КМ ПМПК та вимоги до обстеження дітей учасниками КМ ПМПК.
Присутні відмітили високий рівень проведення мероприємства та висловили велику подяку його організаторам.

Керівник МО Остапішина Л. Г. ознайомила присутніх з рішенням засідання та підвела підсумок роботи.

Рішення:

– спрямовувати роботу МО на розвиток творчої активності вчителів-логопедів, підвищення їх психолого-педагогічної культури, фахової майстерності, досягнення функціональної грамотності та утвердження нового професійного світогляду;
– продовжити роботу над обласною проблемою “Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства”;
– впроваджувати у систему діяльності корекційних педагогів новітні педагогічні стратегії та технології соціалізації у аспекті патріотично – правового виховання дітей з особливими освітніми потребами;
– оформити практично – методичні наробки слухачів МО у збірку конспектів з корекційно – відновлювальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами через призму патріотично – правового виховання.

Захищено: IV засідання міжрайонного МО вчителів-логопедів Тернівського, Покровського та Саксаганського районів

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

Захищено: Методичне об’єднання вчителів-дефектологів дошкільних навчальних закладів Покровського району

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче:

II засідання міжрайонного МО вчителів-логопедів Тернівського, Покровського та Саксаганського районів

      22 березня 2017 року, на базі КЗ «НВК № 278», відбулося друге засідання міжрайонного МО вчителів-логопедів Тернівського, Покровського та Саксаганського районів на тему «Порушення вимови сонорних звуків у дітей дошкільного віку».
На засіданні були присутні 18 слухачів.
Засідання відкрила куратор-методист Саксаганського району Федоренко Т. А., яка проінформувала вчителів-логопедів про створення в місті бази даних атестаційних матеріалів.
Керівник МО Остапішина Л. Г. оголосила тему та план роботи засідання.
      Вихователь – методист закладу Сарапіна І. А. ознайомила присутніх зі специфікою та напрямками роботи закладу.
      Інформаційну частину засідання з історії логопедії у вигляді слайд-шоу та педагогічний ринг провела вчитель-дефектолог КЗ «НВК № 278» Карчевська Т. В.

      Вчитель-логопед закладу Любушкіна Л. В. запросила присутніх у свою майстерню досвіду та поділилася інформацією з ефективності застосування міогімнастики у дітей з аномаліями органів артикуляції під час підготовчої роботи з постановки сонорних звуків.
      Традиційні та інноваційні методи та прийоми постановки вібрантів [р] та [р]` представила слухачам вчитель – логопед закладу Паламарчук Ю. В.
Майстер-клас з автоматизації сонорних звуків у вигляді інтерактивних ігор провела вчитель-логопед Братченко О. С.

      Педагогічний проект «Транспорт» на основі розвитку дрібної моторики з використанням воскотерапії у вигляді мультипрезентації «Трактор ДИР-ДИР» представила вчитель-логопед Михайлова Н. Л.

       В аукціоні нетрадиційних методів постановки звуків прийняли активну участь Сенченко Т. М. /ККДНЗ № 280/, Бурдієнко В. О /ККДНЗ № 263/, Жуковська О. П. /ККДНЗ № 145/, Мартинець С. В. /ККДНЗ № 263/, Теремецька Н. В. /ККДНЗ № 81/, Остапішина Л. Г. /ККДНЗ № 60/.
     Керівник МО Остапішина Л. Г. підвела підсумки засідання та подякувала спеціалістам КЗ «НВК № 278» за високий рівень проведення засідання та цікаві прийоми подачі матеріалу.

       Методичні рекомендації:

1. Вчителям-логопедам освітньо – виховну роботу проводити відповідно до чинного законодавства, згідно з рішенням педагогічних рад за програмами з різних нозологій.
2. Узагальнювати та впроваджувати в практику роботи вчителів-логопедів інноваційні та авторські методи усунення вад вимови сонорних звуків, що сприятиме підвищенню якості корекційної роботи з дітьми-логопатами, а, в подальшому, їхній успішній соціалізації.
3. У процесі усунення недоліків вимови сонорних звуків дотримуватися суворої послідовності етапів логопедичної роботи: розвитку слухової уваги та фонематичного сприймання звуку, що формується – артикуляційної гімнастики – постановки – автоматизації – диференціації звуку, що формується чи змішується у вимові.
4. На етапі постановки звуку широко використовувати опору на збережені аналізатори, що полегшує відтворення потрібної артикуляції за взірцем та контроль за нею.
5. Автоматизацію поставленого звуку здійснювати у суворій загальновідомій послідовності.
6. Враховуючі вищесказане, здійснювати поступове ускладнення лексичного матеріалу, перехід від простих видів мовленнєвої діяльності до більш складних.
7. Заняття з формування правильної вимови проводити систематично, не рідше 3 рази на тиждень.
8. З перших занять з автоматизації звуку до повного завершення роботи над кожною фонемою широко використовувати для промовляння наочний матеріал.
9. Залучати у корекційний процес з нормалізації звуковимови вихователів спеціальних груп, музичних керівників та батьків дітей.
10. Підтримувати тісний зв’язок з ортодонтом з метою досягнення більш якісних результатів корекції, використання міогімнастики у поєднанні з традиційною артикуляційною гімнастикою.

Матеріали МО:

Iсторiя логопедii Карчевська Т.В.
Миогимнастика Любушкина Л.В.
Постановка Р Паламарчук Ю.В.
Сонорные Братченко О.С.
Iнтерактивна гра Л Братченко О.С.
Iнтерактивна гра Р Братченко О.С.
Порушення вимови Р Л Карчевська Т.В.
Порушення вимови звука Л таблиця
Порушення вимови звука Р таблиця

Захищено: ІІ Засідання міжрайонної асоціаціі «Дефектолог»

Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: